Lirik Lagu 7SENSES – Lollipop (棒棒糖) Lyrics beserta Terjemahan Indonesia

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

Berikut ini adalah lirik lagu 7SENSES – Lollipop (棒棒糖) Lyrics beserta terjemahan Indonesianya agar kamu lebih memahami maknanya.

7SENSES – 棒棒糖 (Bang Bang Tang) Lollipop Lyrics
Genre : Pop
Release Date : 2017-11-24
Language : Mandarin

7SENSES – 棒棒糖 歌词 Chinese

Ohh baby like to me ohh baby like ahh
Ohh baby like to me ohh baby like ahh
Ohh baby like to me ohh baby like ahh
Ohh baby like to me ohh baby like ahh

粉红色的心情
塔罗牌的水晶
预言某种惊喜
丘比特没睡醒

恋爱这种难题
彩色世界般神秘
请小心别甜过头
小心翼翼

快拉着手拉着手
Come togther
卡布奇诺的香气
弥漫在空气里
你是否也会相信
所有童话结局
藏在棒棒糖的世界里

我们一直相信
勾勾手就是约定
咬下一口发现发现
爱情的谜题
别怪我太有勇气
触电的感觉刺激
你会继续 with me with me
没人能代替
Ahh lolly lolly ahh lolly lolly
Lolly lolly lolly lolly
Ahh ahh lollipop
Ahh lolly lolly ahh lolly lolly
Lolly lolly lolly lolly
Ahh ahh lollipop

艺术家达芬奇
搭配怪咖萝莉
瞬间一见钟情
公主病相思病

甜蜜蜜都不腻
在流星雨幻想里
请小心别睡过头
小心翼翼

我在梦游在梦游
谁的梦境
你在左右在左右
也在我脑海里
下过雨的小森林
很适合谈爱情
活在童话般的世界里

我们一直相信
勾勾手就是约定
咬下一口发现发现
爱情的谜题
别怪我太有勇气
触电的感觉刺激
你会继续 with me with me
没人能代替
Ahh lolly lolly ahh lolly lolly
Lolly lolly lolly lolly
Ahh ahh lollipop
Ahh lolly lolly ahh lolly lolly
Lolly lolly lolly lolly
Ahh ahh lollipop

Ohh baby like to me ohh baby like ahh
Ohh baby like to me ohh baby like ahh
Ohh baby like to me ohh baby like ahh
Ohh baby like to me ohh baby like ahh

我们一直相信
勾勾手就是约定
咬下一口发现发现
爱情的谜题
别怪我太有勇气
触电的感觉刺激
你会继续 with me with me
没人能代替
Ahh lolly lolly ahh lolly lolly
Lolly lolly lolly lolly
Ahh ahh lollipop
Ahh lolly lolly ahh lolly lolly
Lolly lolly lolly lolly
Ahh ahh lollipop

7SENSES – 棒棒糖 歌词 Pinyin

Ohh baby like to me ohh baby like ahh
Ohh baby like to me ohh baby like ahh
Ohh baby like to me ohh baby like ahh
Ohh baby like to me ohh baby like ahh

fěnhóng sè de xīnqíng
tǎ luō pái de shuǐjīng
yùyán mǒu zhǒng jīngxǐ
qiūbǐtè méi shuì xǐng

liàn’ài zhè zhǒng nántí
cǎisè shìjiè bān shénmì
qǐng xiǎoxīn bié tián guòtóu
xiǎoxīnyìyì

kuài lā zhuóshǒu lā zhuóshǒu
Come togther
kǎ bù jī nuò de xiāngqì
mímàn zài kōngqì lǐ
nǐ shìfǒu yě huì xiāngxìn
suǒyǒu tónghuà jiéjú
cáng zài bàng bàng táng de shìjiè lǐ

wǒmen yīzhí xiāngxìn
gōu gōu shǒu jiùshì yuēdìng
yǎo xià yīkǒu fāxiàn fāxiàn
àiqíng de mí tí
bié guàiwǒ tài yǒu yǒngqì
chùdiàn de gǎnjué cìjī
nǐ huì jìxù with me with me
méi rén néng dàitì
Ahh lolly lolly ahh lolly lolly
Lolly lolly lolly lolly
Ahh ahh lollipop
Ahh lolly lolly ahh lolly lolly
Lolly lolly lolly lolly
Ahh ahh lollipop

yìshùjiā dá fēn qí
dāpèi guài kā luó lì
shùnjiān yījiànzhōngqíng
gōngzhǔ bìng xiāngsī bìng

tiánmì mì dōu bù nì
zài liúxīngyǔ huànxiǎng lǐ
qǐng xiǎoxīn bié shuì guòtóu
xiǎoxīnyìyì

wǒ zài mèngyóu zài mèngyóu
shéi de mèngjìng
nǐ zài zuǒyòu zài zuǒyòu
yě zài wǒ nǎohǎi lǐ
xiàguò yǔ de xiǎo sēnlín
hěn shìhé tán àiqíng
huó zài tónghuà bān de shìjiè lǐ

wǒmen yīzhí xiāngxìn
gōu gōu shǒu jiùshì yuēdìng
yǎo xià yīkǒu fāxiàn fāxiàn
àiqíng de mí tí
bié guàiwǒ tài yǒu yǒngqì
chùdiàn de gǎnjué cìjī
nǐ huì jìxù with me with me
méi rén néng dàitì
Ahh lolly lolly ahh lolly lolly
Lolly lolly lolly lolly
Ahh ahh lollipop
Ahh lolly lolly ahh lolly lolly
Lolly lolly lolly lolly
Ahh ahh lollipop

Ohh baby like to me ohh baby like ahh
Ohh baby like to me ohh baby like ahh
Ohh baby like to me ohh baby like ahh
Ohh baby like to me ohh baby like ahh

wǒmen yīzhí xiāngxìn
gōu gōu shǒu jiùshì yuēdìng
yǎo xià yīkǒu fāxiàn fāxiàn
àiqíng de mí tí
bié guàiwǒ tài yǒu yǒngqì
chùdiàn de gǎnjué cìjī
nǐ huì jìxù with me with me
méi rén néng dàitì
Ahh lolly lolly ahh lolly lolly
Lolly lolly lolly lolly
Ahh ahh lollipop
Ahh lolly lolly ahh lolly lolly
Lolly lolly lolly lolly
Ahh ahh lollipop

Terjemahan Indonesia:

Originally posted 2018-03-13 03:49:42.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Lirik Terkait

Tinggalkan Balasan